Lyn Ebenezer

Yn y rhaglen hon mae John Roberts yn sgwrsio gyda Lyn Ebenezer am ei ffydd. Wedi dychwelyd i fyw ym Mhontrhydfendigaid mae Lyn hefyd wedi dychwelyd i'r capel, ac wedi dechrau pregethu.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 o funudau

Daw'r clip hwn o