Dandy

Niall Iain Dòmhnallach, Tommy MacAsgail agus Aonghas Phàdruig Caimbeul a' bruidhinn air an iris an “Dandy” agus an copaidh ma dheireadh a-nochdadh anns na bùithean a-màireach.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from