Sesiwn Fach: holi Lisa Jen a Mari George

Idris yn holi Lisa Jen a Mari George am eu trac 'Llangrannog yn y Glaw', prosiect cydweithio newydd wedi ei drefnu gan Taliesin

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

5 o funudau

Daw'r clip hwn o