Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/11/2012

Daw rhaglen gynta'r gyfres newydd o Ganolfan Hamdden Syr Geraint Evans, Aberaeron. Ymhlith y panelwyr mae Dr Felix Aubel (Ceidwadwyr), Elin Jones (AC Plaid Cymru) a'r digrifwr Ifan Gruffydd.The first programme in the new series comes from the Sir Geraint Evans Leisure Centre, Aberaeron. Among the panelists are: Dr Felix Aubel (Conservatives), Elin Jones (AM Plaid Cymru) and the comedian Ifan Gruffydd.

50 o funudau