Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 06/12/12

Mae mwy o ofid i Benrhewl wrth i’r gwartheg garlamu’n rhydd ar hyd clos y fferm.There’s more worry for Penrhewl as the cows stampede across the farmyard.

Hyd:

25 eiliad

Daw'r clip hwn o