Sesiwn Fach: Llio Rhydderch a Jon Gower, 'Diferion'

Llio Rhydderch a Jon Gower yn sgwrsio gyda Idris am eu trac newydd 'Diferion'

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

13 o funudau

Daw'r clip hwn o