Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/12/2012

Mae mwy o ofid i Benrhewl wrth i’r gwartheg garlamu’n rhydd ar hyd clos y fferm. Ond pwy sydd wedi’u rhyddhau? Nid yw Dani’n cael yr ymateb yr oedd hi wedi gobeithio amdano pan mae’n dangos lluniau Moc i Sheryl. There’s more worry for Penrhewl as the cows stampede across the farmyard. But who set them free? Dani doesn’t get the response she had hoped for when she shows Sheryl some pictures that belong to Moc.

20 o funudau