Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/12/2012

Mae Garry yn ceisio codi ofn ar Moc ac yn gadael ‘anrheg’ bach iddo wrth ddrws y tŷ. Gobeithia Ricky gael mwy nag ymarfer canu wrth iddo ddod o hyd i’r gwin cymun. Garry tries to scare Moc away from Cwmderi and leaves a little ‘present’ on his doorstep. Ricky hopes for more than singing practice as he finds the communion wine.

20 o funudau