Beddgelert, Gwynedd lle mae nifer o dai haf

Wyn Williams, cynghorydd Abersoch,yn pryderu bod perchnogion tai haf yng Ngwynedd yn osgoi talu trethi

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

44 eiliad

Daw'r clip hwn o