Sesiwn Fach, Catrin Finch - 25/11/2012, Catrin yn son wrth Idris am gydweithio gyda gwahanol artistiaid ac yn benodol gyda John Rutter ar ei halbwm ddiweddara Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Sesiwn Fach, Catrin Finch - 25/11/2012, Catrin yn son wrth Idris am gydweithio gyda gwahanol artistiaid ac yn benodol gyda John Rutter ar ei halbwm ddiweddara trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.