Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/12/2012

Pledia Gaynor ar Hywel i newid ei feddwl am y gwyliau Nadolig. Mae’n ofni am bwysigrwydd y tîm rygbi merched iddo. Mae Eifion yn rhannu ei ofidiau am Cadno gyda Sioned. Gaynor pleads with Hywel to change his mind about the Christmas trip. She’s concerned how important the women’s rugby team is becoming for him. Eifion shares his fears about Cadno with Sioned.

20 o funudau