Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/11/2012

Newyddion da i Moc gan yr heddlu ac mae Anita yn falch ei bod wedi ei gefnogi. Siôn sy’n cymryd y ddyletswydd i lwyfannu drama’r geni y Nadolig hwn. Moc receives good news from the police and Anita is pleased to have stood by him. Siôn takes on the responsibility of staging the Christmas nativity play.

19 o funudau