Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 29/11/12

Newyddion da i Moc gan yr heddlu ac mae Anita yn falch ei bod wedi ei gefnogi.Moc receives good news from the police and Anita is pleased to have stood by her man.

Hyd:

22 eiliad

Daw'r clip hwn o