A bheil an oidhirp air an àrainneachd a dhìon a’ cur maill air leasachadh?

Does the campaign to save the environment hinder development? (unsubtitled)

This clip is from