A' cuimhneachdadh air sgrìobhadairean is bàird

Tha Tormod a’ cuimhneachadh air na sgrìobhadairean is bàird ris na choinnich e fhads a bha e an Dun Èideann agus mar a dh’atharraich cùisean gu sòisealta fhads a bha e ann.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from