Jelly a' Cho-op

Tha Tormod air mòran a sgrìobhadh dhan teaghlach aige fhèin, agus tha a nighean, Catriona Lexy Chaimbeul a’ cuimhneachadh mar a sgrìobh e Jelly a’ Cho-op dhi agus mar a chuidich e i le bhith ‘g ionnsachadh ciamar a dh’aithriseadh i e.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from