Sesiwn Fach: Carwyn Tywyn 3

Idris yn holi'r telynor Carwyn Tywyn am ei berthynas â'i delyn

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o