Stiwdio gyda Nia Roberts, John Hefin, Stiwdio: John Hefin wedi iddo dderbyn Gwobr Cyfrwng gan Brifysgol Abertawe Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Stiwdio gyda Nia Roberts, John Hefin, Stiwdio: John Hefin wedi iddo dderbyn Gwobr Cyfrwng gan Brifysgol Abertawe trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.