Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 23/11/12

Mae Colin ar ben ei ddigon yn y Seremoni Wobrwyo Radio Cymunedol!Colin is in his element at the Community Radio Awards Ceremony!

Hyd:

16 eiliad

Daw'r clip hwn o