Y fyddin mewn ysgolion.

A ddylai'r fyddin gael yr hawl i fynd i fewn i ysgolion? Mererid Hopwood o Gymdeithas y Cymod a Neil Foden o Ysgol Friars, Bangor, sy'n trafod.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

10 o funudau

Daw'r clip hwn o