C2 Ifan Evans - Teleri James CFFI Penparc

Ifan yn dod i adnabod Teleri Mair James o Glwb Ffermwyr Ifanc Penparc.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

10 o funudau

Daw'r clip hwn o