Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/11/2012

Dysga Gethin nad yw Gwyneth yn poeni cymaint am ei les ag y mae’n ymddangos. Mae Angela’n rhybuddio Dani i gadw draw wrth Ed. Gethin realises that Gwyneth isn’t as concerned about his welfare as she seems. Angela warns Dani to stay away from Ed.

20 o funudau