Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 15/11/12

Caiff Moc ei gwestiynu yn swyddogol gan yr heddlu.Moc is officially questioned by the police.

Hyd:

22 eiliad

Daw'r clip hwn o