Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

19/11/2012

Caiff Moc ei siomi pan symuda Sheryl a Wil at Meic ac Anita dros dro. Mae Sheryl yn gwrthod unrhyw bosibilrwydd bod Wil yn cael ei gwestiynu gan yr heddlu er mwyn helpu achos Moc. Mae braw i Dani wrth iddi weld Gemma’n cwsg gerdded. Moc is disappointed when Sheryl and Wil move in with Meic and Anita. Sheryl has no intention of allowing Wil to be questioned by the police to help suppot Moc’s defence. Dani is scared when she finds Gemma sleepwalking.

19 o funudau