Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/11/2012

Caiff Moc ei gwestiynu yn swyddogol gan yr heddlu. Mae Anita yn ffyddlon i Moc er gwaetha’r ffaith ei fod wedi dweud celwydd wrthi. Moc is officially questioned by the police. Anita stays loyal to Moc, despite the fact that he lied to her.

19 o funudau