Dafydd Iwan: Ffarwel i Blwy Llangywer

Dafydd Iwan yn perfformio Ffarwel i Blwy Llangywer efo'r delynores Gwenan Gibbard yn arbennig ar gyfer Sesiwn Fach.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...