Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/11/2012 (Part 2)

Mae Gethin yn dechrau amau ei hun os oes unrhyw wirionedd y tu ôl i’w honiadau. Ceisia Garry ei berswadio i aros yng Nghwmderi ac wynebu ei orffennol. Gethin begins to doubt the truth of his allegations. Garry tries to persuade him to stay in Cwmderi and face up to his past.

20 o funudau