Sesiwn Fach: Georgia Ruth Williams

Idris yn holi Georgia Ruth Williams am y Daith Werin Gyfoes

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o