Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

09/11/2012

Ffion gaiff y sioc fwyaf wrth i ganlyniadau’r prawf DNA gyrraedd. Er gwaethaf popeth, penderfyna Jinx mai gyda Ffion ac Arwen mae ei le a gofynna iddi ei briodi. It’s Ffion who gets the biggest shock as the DNA results are revealed. Despite everything, Jinx realises that he wants to be with Ffion and Arwen and proposes.

19 o funudau