Dafydd a Caryl, Her y Pum Copa - 02/11/2012 Her y 5 Copa: Yr Wyddfa

Dafydd a Caryl yn darlledu o gaffi Y Pantri, Llanberis cyn dringo yr Wyddfa.