Dafydd a Caryl, Her y Pum Copa - 30/10/2012 Her y 5 Copa: Carn Ingli

Rhaglen o gaffi Becca, Efailwen cyn cychwyn am yr ail gopa!