Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

01/11/2012

Daw menyw ddieithr i’r pentref sy’n rhoi tipyn o syndod i Siôn. Rhaid i Sheryl ystyried o ddifrif os yw ei mab yn hollol ddiogel yn byw gyda Moc. A mysterious woman arrives in the village and causes some surprise for Sion. Sheryl must consider whether her son is truly safe under the same roof as Moc.

20 o funudau