Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

24/10/2012

Mae Moc yn eithaf mwynhau’r sylw wrth i Sheryl ac Anita drefnu dathlu ei ben-blwydd yn 50. Yn wyllt gacwn gyda’i dad, mae Gethin yn sbwylio’r parti gyda chyfrinach arall. Moc enjoys playing Sheryl and Anita against each other as they plan his 50th birthday celebrations. Furious with his father, Gethin spoils the party with yet another revelation.

20 o funudau