Ffeil - Ymweliad yr Archesgob Tutu a Chaerdydd

Ddydd Iau daeth yr Archesgob Tutu i Gymru. Dechreuodd y diwrnod yn Ysgol Gyfun Plasmawr yn y brifddinas. Cafodd disgyblion yr ysgol gyfle i gwrdd a'r dyn ei hun ac roedd Catrin Heledd yno hefyd.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o