Trydargerdd: Neges yn dympio Cariad. Y Ferch Creadigol.

Tim Mari George

Dwi'n gafael yn fy nheclyn
Ac @at daw'r aderyn
I drydar neges llawn o LOL
Mi ges lond bol o'th ddilyn.
Nici Beech. 9 pwynt

Tim Mererid Hopwood.

Roedd dy fysedd yn hynod o gelfydd
ar y ffôn, doedd neb gwell na thi,
ond erbyn hyn, mae gen ti olynydd,
sy’n deall fy motymau i!
Catrin Gwyn. 8 1/2 pwynt

Tim Karen Owen.

I’m hannwyl dderyn
dyma nodyn
i hwyluso dy hedfan di,
gobeithio gwelith
y cywion hynny
sy’n nythu’n dy wely
y neges hon,
nad wyt ti’n ddim ond ci.

Marged Elen Wiliam. 8 1/2 pwynt

Dyddiad Rhyddhau: 31 Oct 2012

5 o funudau

Daw'r clip hwn o

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss