Coinneach MacÌomhair, 24/10/2012 Sgìre a' Chòmhghaill

Ann an sgìre a' Chòmhghaill le Àdhamh Ó Broin 's an t-Ollamh Urramach Ruairidh Macleòid.