Geraint Lloyd, 23/10/2012, Rhian Bevan Jones o Betws, Rhydaman Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Geraint Lloyd, 23/10/2012, Rhian Bevan Jones o Betws, Rhydaman trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.