Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu

Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a choisinn Cuach Cuimhneachain Dhòmhnaill I MhicAsgaill airson nan comharraidhean as àirde ann an Gàidhlig aig farpais Sgiath Mhic Shimidh agus Thulaich Bhàrdainn.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from

Featured in...