Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

25/10/2012

Daw Gwyneth i sylweddoli difrifoldeb yr hyn mae Gethin yn ei honni. Teimla Dai fel ffŵl go iawn pan sylweddola fod rhywun wedi bod yn chwarae triciau arno. Gwyneth realises the seriousness of Gethin's allegations. Dai feels such a real fool when he realises that someone’s been playing tricks on him.

20 o funudau