Tormod MacArtair

Tormod MacArtair a' gabhail Bu Chaomh Leam Bhith Mireadh aig cèilidh Mire ri Mòir.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from

Featured in...