Cuid de na seinneadairean a bh' aig Cèilidh Mire ri Mòir.