Sorry, this clip is not currently available

Post-concert interview – 12 October 2012 - Thomas Søndergård / Cyfweliad wedi’r cyngerdd – 12 Hydref 2012 - Thomas Søndergård

Listen to the post-concert talk from our concert on Friday 12 October at St David’s Hall. Nicola Heywood Thomas interviews new Principal Conductor Thomas Søndergård, discussing his connection with Sibelius, his journey to become a conductor, and his thoughts on joining the Orchestra as Principal Conductor / Gwrando ar y sgwrs wedi ein cyngerdd nos Wener 12 Hydref yn Neuadd Dewi Sant. Nicola Heywood Thomas yn holi’r Prif Arweinydd newydd Thomas Søndergård, yn trafod ei gysylltiad â Sibelius, ei daith i fynd yn arweinydd, a beth oedd ei feddyliau pan ymunodd â’r Gerddorfa yn Brif Arweinydd.

Duration:

16 minutes

This clip is from