Tasglann nam pàipearan naidheachd

Murchadh MacLeòid a' toirt sùil air tasglann nam pàipearan naidheachd agus a' rannsachadh mu mòdan tro na bliadhnaichean, a' tòiseachadh leis a' chiad Mòd Nàiseanta ann an 1892.

Release date:

Duration:

8 minutes

This clip is from