Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

18/10/2012

Caiff Gwyneth, Britt a Garry eu gorfodi i ystyried beth sy’n bwysig. Caiff Ricky ei ddal yn dwyn o’r siop dan ddylanwad drwg Cameron. Gwyneth, Britt and Garry are forced to consider what’s important. Ricky is caught red handed as he’s influenced by Cameron to steal from the shop.

19 o funudau