Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/10/2012

Nid yw Eifion yn rhy awyddus i gael Diane yn dweud wrtho beth i’w wneud wrth iddo ddechrau ar ei waith cymunedol. Mae Britt yn penderfynu edrych am ei brawd o ddifrif. Eifion isn’t looking forward to being bossed around by Diane on his community service. Britt decides to try and track Garry down in earnest.

20 o funudau