Cuimhne air an latha a fhuair i bonn òr

Anna Latharna NicIllìosa a' cuimhneachadh air an latha a fhuair i bonn òr.

This clip is from

Featured in...