Luchd-buannachaidh nam bonn bho Mòd Nàiseanta Rìoghail 2006

Luchd-buannachaidh nam bonn bho Mòd Nàiseanta Rìoghail 2006, ann an Dùn Omhain.