Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/10/2012

Wrth i Sheryl a Wil adael y fflat, mae Ed yn gweld cyfle i Gemma gael ei hannibyniaeth. Mae gan Ed ffafr fawr i ofyn i Dani, ond a yw hi’n barod i dderbyn y cyfrifoldeb? As Sheryl and Wil move out of the flat, Ed sees an opportunity for Gemma to become independent. Ed has a big favour to ask of Dani but is she up to the responsibility?

19 o funudau