Walter Ariel Brooks o Batagonia yn trafod y cymeriadau yn llyfr lluniau Ed Gold.

Trafodaeth rhwng Dei Tomos a Walter Brooks am gymeriadau llyfr ffotograffiaeth Ed Gold

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 o funudau

Daw'r clip hwn o