Tha làmh-an-uachdair aig Emma ‘s i a’ stiùireadh Derek anns a’ chàr seo!

Emma has the upper hand as she directs Derek in this car!

Release date:

Duration:

48 seconds

This clip is from